Stratejik Plan Hazırlık Toplantısı

18 Nisan 2024
Üniverstemiz 2025-2029 dönemi stratejik plan hazırlıkları k...

2023 Yılı Birim Öz Değerlendirme (BÖDR) Sunumu

15 Şubat 2024
14-15/02/2024 tarihlerinde gerçekleştirilen Üniversitemiz B...

Akran Değerlendirme ve İzleme Süreci (ADİS) Ziyareti

06 Şubat 2024
2023 yılı Birim Öz Değerlendirme (BÖDR) süreci &o...

Erasmus Personel Hareketliliği Bilgilendirme Toplantısı

11 Aralık 2023
Daire Başkanlığımız uluslararasılaşma süreçleri kapsa...

Veda Yemeği

01 Kasım 2023
Daire Başkanlığımızda Mali Hizmetler Uzmanı olarak görev yapm...