Veda Yemeği

01 Kasım 2023
Daire Başkanlığımızda Mali Hizmetler Uzmanı olarak yapmakta iken U...

Stratejik Plan Hazırlık Toplantısı

02 Haziran 2023
Üniverstemiz 2025-2029 dönemi stratejik plan hazırlıkları k...

Birim Öz Değerlendirme Sunumu

24 Şubat 2023
22-23/02/2023 tarihlerinde gerçekleştirilen Üniversitemiz B...