Yazı işleri biriminin görevleri şunlardır;
•Evrak kayıt veya EBYS sistemi üzerinden işlem tesis etmek.
•Personel özlük işlemlerini takip etmek (terfi, atama, hastalık izni, yıllık izin, mazeret izni vb.) 
•Daire Başkanlığımız WEB sitesini düzenlemek.
•Taşınır kayıt yetkililiği görevini yerine getirmek.