2022 Yılı Eğitim Planı çerçevesinde Daire Başkanlığımız personeli Veznedar Serap YILDIZ tarafından diğer personele vergi beyanı ve ödenmesi konulu hizmet içi eğitim verildi. 


24 Mart 2022