2022 Yılı Eğitim Planı çerçevesinde Daire Başkanlığımız personeli Şube Müdürü/Muhasebe Yetkilisi Hicran ALP tarafından diğer personele maaş, ekders ve yolluk açısından 2547 sayılı Kanundaki akademik görevlendirmeler konulu hizmet içi eğitim verildi. 


26 Nisan 2022