2022 Yılı Eğitim Planı çerçevesinde Daire Başkanlığımız personeli Şube Müdürü V. Mehmet AYTEMİR tarafından diğer personele program bütçe tertip yapısı-ödenek kontrolü konulu hizmet içi eğitim verildi. 


10 Mayıs 2022