2022 Yılı Eğitim Planı çerçevesinde Daire Başkanlığımız personeli Mali Hizmetler Uzmanı Tuğba BOZ tarafından diğer personele iç kontrol nedir, iç kontrol standartları, iç kontrol ve ön mali kontrol sistemi konulu hizmet içi eğitim verildi. 

 


17 Mayıs 2022