2022 Yılı Eğitim Planı çerçevesinde Daire Başkanlığımız personeli Şube Müdürü V. Mehmet AYTEMİR tarafından Üniversitemiz personeline bütçe hazırlama süreci ile veri girişi  konulu hizmet içi eğitim verildi. 


04 Temmuz 2022