2022 Yılı Eğitim Planı çerçevesinde Daire Başkanlığımız personeli Bilgisayar İşletmeni Muhammet ÇAKIR tarafından diğer personele AB Proje ödeme süreçleri ve dikkat edilecek hususlar konulu hizmet içi eğitim verildi. 


09 Eylül 2022