2022 Yılı Eğitim Planı çerçevesinde Daire Başkanlığımız personeli Mali Hizmetler Uzmanı Fatma AKBULUT tarafından diğer personele nakit dışı teminatların iadesi ve kesin hesap hazırlama süreci konulu hizmet içi eğitim verildi. 

 


22 Eylül 2022