2022 Yılı Eğitim Planı çerçevesinde Daire Başkanlığımız personeli Mali Hizmetler Uzmanı Onur MERMER tarafından diğer personele yemek-kimlik-harç vb. tahsilat işlemeri süreci konulu hizmet içi eğitim verildi.


18 Kasım 2022