2022 Yılı Eğitim Planı çerçevesinde sekizinci hizmet içi eğitim yapıldı.
Etkinlik Tarihi 18 Kasım 2022
Etkinlik Yeri
The eighth in-service training was held within the framework of the 2022 Training Plan.
Etkinlik Tarihi 18 Kasım 2022
Etkinlik Yeri
2022 Yılı Eğitim Planı çerçevesinde yedinci hizmet içi eğitim yapıldı.
Etkinlik Tarihi 22 Eylül 2022
Etkinlik Yeri
The seventh in-service training was held within the framework of the 2022 Training Plan.
Etkinlik Tarihi 22 Eylül 2022
Etkinlik Yeri
2022 Yılı Eğitim Planı çerçevesinde altıncı hizmet içi eğitim yapıldı.
Etkinlik Tarihi 09 Eylül 2022
Etkinlik Yeri
The sixth in-service training was held within the framework of the 2022 Training Plan.
Etkinlik Tarihi 09 Eylül 2022
Etkinlik Yeri
The fifth in-service training was held within the framework of the 2022 Training Plan.
Etkinlik Tarihi 04 Temmuz 2022
Etkinlik Yeri
2022 Yılı Eğitim Planı çerçevesinde beşinci hizmet içi eğitim yapıldı.
Etkinlik Tarihi 04 Temmuz 2022
Etkinlik Yeri
The fourth in-service training was held within the framework of the 2022 Training Plan.
Etkinlik Tarihi 17 Mayıs 2022
Etkinlik Yeri
2022 Yılı Eğitim Planı çerçevesinde dördüncü hizmet içi eğitim yapıldı.
Etkinlik Tarihi 17 Mayıs 2022
Etkinlik Yeri