Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yürütülen “Kurumsal Akreditasyon Programı” kapsamında, YÖKAK’ın diğer yükseköğretim kurumlarından görevlendirdiği akademik ve idari personel ile öğrenciden oluşan “Değerlendirme Takımı” Üniversitemizde bir dizi toplantı ve saha ziyareti gerçekleştirdi.

Üniversitemiz birimlerinde üç gün süren dış değerlendirme ziyaretleri, 4-7 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi.


08 Aralık 2022