Daire Başkanlığımız Mali Hizmetler Uzmanı Onur MERMER 2022 yılında Üniversitemiz kalite çalışmalarına, kalite farkındalığına ve kalite kültürünün yaygınlaştırılmasına sunduğu katkı nedeni ile "İdari Personel Kalite Ödülü “ne,

Yine İdari Personel Ödül Yönergesi çerçevesinde yapılan değerlendirmeler sonucunda da ödüle layık görülmüştür.

Personelimizi tebrik eder, çalışma hayatında başarılar dileriz.


30 Aralık 2022