YÜKSEK OKUL SEKRETERİ FARUK ALABAY
Daire Başkanı
faruk.alabay@usak.edu.tr
1702
ŞUBE MÜDÜRÜ HİCRAN ALP
Şube Müdürü
hicran.alp@usak.edu.tr
1704
ŞEF MEHMET AYTEMİR
Şube Müdürü
mehmet.aytemir@usak.edu.tr
1718