Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü İş Akışları

İA-421-Ayrıntılı Finansman Programı İş Akışı

İA-422-Bütçe Hazırlama İşlemi İş Akışı

İA-423-Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu Hazırlanması İşlemi İş Akışı

İA-424-Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Hazırlama İşlemi İş Akışı

İA-425-Ekleme, Aktarma, Serbest Bırakma, Revize İşlemleri İş Akışı

İA-426-Yatırım Programı Hazırlama İşlemi İş Akışı

İA-427-Yatırım Programının Revizesinin Yapılması İşlemi İş Akışı

İA-428-Performans Programı Hazırlanması İş Akışı

İA-713-Performans Göstergeleri Gerçekleşme, İzleme ve Değerlendirme İş Akışı

 

Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü İş Akışları

İA-434-Banka Hesabı İşlemleri İş Akışı

İA-436-Kamu İdare Hesaplarının Hazırlanıp Sayıştaya Verilmesi İş Akışı

İA-437-Kesin Hesap Hazırlama İş Akışı

İA-438-Üç Aylık Kefalet Aidatı Bordrosu Hazırlanması ve Gönderilmesi İş Akışı

İA-439-Taşınmaz Kira Tahakkuk ve Tahsilât İşlemleri İş Akışı

İA-440-Kişilerden Alacak İşlemleri İş Akışı

İA-441-Nakit Dışı Değerlerin Teslim Alınması ve İade İşlemleri Süreci İş Akışı

İA-442-İcra Takip İşlemleri İş Akışı

İA-443-Vergi Beyanı ve Ödenmesi İş Akışı

İA-444-Emanet Ödemeleri İş Akışı

İA-445-Ödeme Evrakları Kontrol Süreci İş Akışı

İA-446-Ek Ders Yük Kontrolü ve Ödemesi İş Akışı

İA-447-Nakit Teminat İadesi Süreci İş Akışı

İA-448-Gönderme Emri İşlemleri İş Akışı

İA-449-Yevmiyelerin Arşivlenmesi İş Akışı

İA-705-Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Alındısı ve Tahsilat İşlemi İş Akışı

İA-706-Hazine Yardımı Nakit Talebi İş Akışı

 

Raporlama ve İç Kontrol Şube Müdürlüğü İş Akışları

İA-467-İç Kontrol Eylem Planının Revize Edilmesinin İş Akışı

İA-468-İç Kontrol Sisteminin Değerlendirilmesinin İş Akışı

İA-469-İç Kontrol Eylem Planının Birimler Tarafından Yerine Getirilmesinin İş Akışı

İA-470-İç Kontrol Eylem Planının Tüm Birimler Tarafından Yerine Getirilmesinin İş Akışı

İA-471-Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarısının Ön Mali Kontrolünün İş Akışı

İA-703-Stratejik Plan Konsolide Risk Raporunun Hazırlanmasının İş Akışı

İA-704-Stratejik Plan Konsolide Risk Raporunun Yıllık Değerlendirilmesinin İş Akışı

 

Stratejik Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü İş Akışları

İA-409-Stratejik Plan İş Akışı

İA-410-Faaliyet Raporu İş Akışı

İA-702-Stratejik Plan Sekretarya İşlemleri İş Akışı

 

 


Oluşturma: 30 Temmuz 2022