Alt Süreçler

SR-243-Stratejik Planlama ve İzleme Alt Süreci

SR-245-Kurumsal Risk Yönetimi Alt Süreci

SR-275-Kurumsal Mali Hizmetler Alt Süreci

 

Alt Detay Süreçler

Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü Süreçleri

SR-244-Ayrıntılı Finansman Programı (Afp) Hazırlama Alt Detay Süreci

SR-276-Bütçe Hazırlama Alt Detay Süreci

SR-277-Ekleme, Aktarma, Serbest Bırakma, Revize İşlemleri Alt Detay Süreci

SR-278-Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu Alt Detay Süreci

SR-279-Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Alt Detay Süreci

SR-280-Yatırım Programı Hazırlama Alt Detay Süreci

SR-281-Yatırım Programının Revizesinin Yapılması İşlemi Alt Detay Süreci

SR-282-Performans Programı Hazırlık Süreci Alt Detay Süreci

SR-283-Performans Göstergeleri Gerçekleşme, İzleme ve Değerlendirme Alt Detay Süreci

 

Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü Süreçleri

SR-252-Banka Hesabı İşlemleri Alt Detay Süreci

SR-253-Kamu İdare Hesaplarının Hazırlanıp Sayıştaya Verilmesi Alt Detay Süreci

SR-254-Kesin Hesap Hazırlama Alt Detay Süreci

SR-255-Üç Aylık Kefalet Aidatı Bordrosu Hazırlanması ve Gönderilmesi Alt Detay Süreci

SR-256-Taşınmaz Kira Tahakkuk ve Tahsilât İşlemleri Alt Detay Süreci

SR-257-Kişilerden Alacak İşlemleri Alt Detay Süreci

SR-258-Nakit Dışı Değerlerin Teslim Alınması ve İade İşlemleri Süreci

SR-260-Vergi Beyanı ve Ödenmesi Alt Detay Süreci

SR-262-Ödeme Evrakları Kontrolü Alt Detay Süreci

SR-263-Ek Ders Yük Kontrolü ve Ödemesi Alt Detay Süreci

SR-264-Nakit Teminat İadesi Alt Detay Süreci

SR-265-Gönderme Emri İşlemleri Alt Detay Süreci

SR-266-Yevmiyelerin Arşivlenmesi Alt Detay Süreci

SR-267-Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Alındısı ve Tahsilat İşlemi Alt Detay Süreci

SR-268-Hazine Yardımı Nakit Talebi Alt Detay Süreci

SR-272-İcra Takip İşlemleri Alt Detay Süreci

SR-274-Emanet Ödemeleri Alt Detay Süreci

 

Raporlama ve İç Kontrol Şube Müdürlüğü Süreçleri

SR-246-İç Kontrol Eylem Planının Birimler Tarafından Yerine Getirilmesinin Alt Detay Süreci

SR-247-İç Kontrol Eylem Planının Tüm Birimler Tarafından Yerine Getirilmesinin Alt Detay Sürec

SR-248-İç Kontrol Eylem Planının Revize Edilmesinin Alt Detay Süreci

SR-250-İç Kontrol Sisteminin Değerlendirilmesinin Alt Detay Süreci

SR-251-Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarısının Ön Mali Kontrolünün Alt Detay Süreci

SR-293-Stratejik Plan Konsolide Risk Raporunun Hazırlanmasının Alt Detay Süreci

SR-294-Stratejik Plan Konsolide Risk Raporunun Yıllık Değerlendirilmesinin Alt Detay Süreci

 

Stratejik Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü Süreçleri

SR-241-İdare Faaliyet Raporu Hazırlama Alt Detay Süreci

SR-242-Stratejik Plan Sekretarya İşlemleri Alt Detay Süreci

 

 

 

 

 


Oluşturma: 30 Temmuz 2022