Uşak Üniversitesi 2015 - 2019 Stratejik Planı

Stratejik Plan İş Akış Takvimi

İdari Birimler İçin Stratejik Plan Hazırlama Kılavuzu

Akademik Birimler İçin Stratejik Plan Hazırlama Kılavuzu 

Anketler

 

Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu Üyeleri

Başkan

Prof.Dr.Hasan TOSUN

Rektör Yardımcısı

Üye

Prof.Dr.Ramazan ÇALIK

Eğitim Fakültesi Dekanı

Üye

Prof.Dr.Cengiz SOYKAN

Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı

Üye

Prof.Dr.Lütfi ÖZAV 

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı

Üye

Prof.Dr.Rifat OKUDAN

İlahiyat Fakültesi Dekanı

Üye

Prof.Dr.Mevlüt TERCAN

Mühendislik Fakültesi

Üye

Prof.Dr.Kadir ÖZCAN

Uşak Sağlık Yüksekokulu Müdürü

Üye

Doç.Dr.Musa ÇİFCİ

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

Üye

Doç.Dr.Adem DURU

Eğitim Fakültesi

Üye

Doç.Dr.Ali Nafiz EKİZ

Fen-Edebiyat Fakültesi

Üye

Doç.Dr.Hakkı ODABAŞ 

Uygulamalı Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü

Üye

Doç.Dr.Hüseyin YILMAZ 

Banaz Meslek Yüksekokulu Müdürü

Üye

Yrd.Doç.Dr.Canan KANDİLLİ 

Mühendislik Fakültesi

Üye

Yrd. Doç. Dr.Mehmet HATİPOĞLU 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Üye

Yrd. Doç. Dr. Nezih TAYYAR 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Üye

Yrd. Doç.Dr. Şerif ÖNER 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Üye

Yrd. Doç.Dr. Şener TARLA 

Sivaslı Meslek Yüksekokulu Müdürü

Üye

Öğr. Gör.Şahser GÜVEN 

Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu Müdürü

Üye

Yrd. Doç.Dr. Adil KARAMAN

Genel Sekreter

Üye

Kenan GÖKÇE 

Genel Sekreter Yardımcısı

Üye

Mesut ÇETİNKAYA 

Strateji Geliştirme Daire Başkanı

Üye

Ali ERCAN

İdari ve Mali İşler Daire Başkanı

Üye

Erol KORKMAZ 

Bilgi İşlem Daire Başkanı

Üye

İsmail YILDIRIM

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı

Üye

Gülay SELÇUK ÇELİK

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı

Üye

Tayfun ÇAĞIRAN 

Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanı

Üye

Mehmet KARA

Öğrenci İşleri Daire Başkanı

 

 

 


Oluşturma: 17 Nisan 2018