YILLIK MALİ TABLOLAR

   Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği (GYMY)

Faaliyet Sonuçları Tabloları

Özkaynak Değişim Tabloları

Bütçelenen ve Gerçekleşen Tutarların Karşılaştırma Tabloları

2015 Yılı Faaliyet Sonuçları Tablosu

2018 Yılı Özkaynak Değişim Tablosu

2018 Yılı Bütçelenen ve Gerçekleşen Tutarların Karşılaştırma Tablosu

2016 Yılı Faaliyet Sonuçları Tablosu

2019 Yılı Özkaynak Değişim Tablosu

2019 Yılı Bütçelenen ve Gerçekleşen Tutarların Karşılaştırma Tablosu

2017 Yılı Faaliyet Sonuçları Tablosu

2019 Yılı Özkaynak Değişim Tablosu

2020 Yılı Bütçelenen ve Gerçekleşen Tutarların Karşılaştırma Tablosu

2018 Yılı Faaliyet Sonuçları Tablosu

2020 Yılı Özkaynak Değişim Tablosu

2021 Yılı Bütçelenen ve Gerçekleşen Tutarların Karşılaştırma Tablosu

2019 Yılı Faaliyet Sonuçları Tablosu

2021 Yılı Özkaynak Değişim Tablosu

2022 Yılı Bütçelenen ve Gerçekleşen Tutarların Karşılaştırma Tablosu

2020 Yılı Faaliyet Sonuçları Tablosu

2022 Yılı Özkaynak Değişim Tablosu 

2023 Yılı Bütçelenen ve Gerçekleşen Tutarların Karşılaştırma Tablosu

2021 Yılı Faaliyet Sonuçları Tablosu

2023 Yılı Özkaynak Değişim Tablosu

 

2022 Yılı Faaliyet Sonuçları Tablosu

 

 

2023 Yılı Faaliyet Sonuçları Tablosu

 

 

Nakit Akış Tabloları

Bilanço Tabloları

Temel Mali Tablolar (GYMY 326/A Md.)

2015-2016-2017 Yıllarına Ait Nakit Akış Tablosu

2015 Yılı Bilançosu 

2018 Yılı Temel Mali Tablolar ve Analizleri

2016-2017-2018 Yıllarına Ait Nakit Akış Tablosu

2016 Yılı Bilançosu

2019 Yılı Temel Mali Tablolar ve Analizleri

2017-2018-2019 Yıllarına Ait Nakit Akış Tablosu

2017 Yılı Bilançosu

2020 Yılı Temel Mali Tablolar ve Analizleri

2018-2019-2020 Yıllarına Ait Nakit Akış Tablosu

2018 Yılı Bilançosu

2021 Yılı Temel Mali Tablolar ve Analizleri

2019-2020-2021 Yıllarına Ait Nakit Akış Tablosu

2019 Yılı Bilançosu

2022 Yılı Temel Mali Tablolar ve Analizleri

2020-2021-2022 Yıllarına Ait Nakit Akış Tablosu

2020 Yılı Bilançosu

2023 Yılı Temel Mali Tablolar ve Analizleri

 

2021 Yılı Bilançosu

 

 

2022 Yılı Bilançosu

 

 

2023 Yılı Bilançosu

 

 


Oluşturma: 11 Ocak 2018