YILLIK MALİ TABLOLAR

   Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği (GYMY)

Faaliyet Sonuçları Tabloları

Özkaynak Değişim Tabloları

Bütçelenen ve Gerçekleşen Tutarların Karşılaştırma Tabloları

2015 Yılı Faaliyet Sonuçları Tablosu
2016 Yılı Faaliyet Sonuçları Tablosu

2017 Yılı Faaliyet Sonuçları Tablosu

2018 Yılı Faaliyet Sonuçları Tablosu

2019 Yılı Faaliyet Sonuçları Tablosu

2020 Yılı Faaliyet Sonuçları Tablosu

2021 Yılı Faaliyet Sonuçları Tablosu

2018 Yılı Özkaynak Değişim Tablosu

2019 Yılı Özkaynak Değişim Tablosu

2020 Yılı Özkaynak Değişim Tablosu

2021 Yılı Özkaynak Değişim Tablosu

2018 Yılı Bütçelenen ve Gerçekleşen Tutarların Karşılaştırma Tablosu

2019 Yılı Bütçelenen ve Gerçekleşen Tutarların Karşılaştırma Tablosu

2020 Yılı Bütçelenen ve Gerçekleşen Tutarların Karşılaştırma Tablosu

2021 Yılı Bütçelenen ve Gerçekleşen Tutarların Karşılaştırma Tablosu

Nakit Akış Tabloları

Bilanço Tabloları

Temel Mali Tablolar (GYMY 326/A Md.)

2015-2016-2017 Yıllarına Ait Nakit Akış Tablosu

2016-2017-2018 Yıllarına Ait Nakit Akış Tablosu

2017-2018-2019 Yıllarına Ait Nakit Akış Tablosu

2018-2019-2020 Yıllarına Ait Nakit Akış Tablosu

2019-2020-2021 Yıllarına Ait Nakit Akış Tablosu

2015 Yılı Bilançosu 

2016 Yılı Bilançosu

2017 Yılı Bilançosu

2018 Yılı Bilançosu

2019 Yılı Bilançosu

2020 Yılı Bilançosu

2021 Yılı Bilançosu

 

 

2018 Yılı Temel Mali Tablolar ve Analizleri

2019 Yılı Temel Mali Tablolar ve Analizleri

2020 Yılı Temel Mali Tablolar ve Analizleri

2021 Yılı Temel Mali Tablolar ve Analizleri


Oluşturma: 11 Ocak 2018