Daire Başkanlığımız olarak; Uşak Üniversitesi olanaklarının gelişmesi ve hizmet kalitesinin yükseltilmesinin desteklenmesi için gerekli analiz, planlama, eşgüdüm çalışmalarını hazırlamak ve izlemek.Üniversitemiz mali hizmetlerinin sunulmasında kaynakların, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını koordine etmek. Ekip çalışmaları ve katılımcılığı ön planda tutmak, paydaşlarımız ile etkili iletişim kurmak ve iş birliği yapmak ve de mevzuatlarda öngörülen strateji geliştirme birimlerinin fonksiyonlarını yerine getirmek.