Misyon

Uşak Üniversitesi olanaklarının gelişmesi ve hizmet kalitesinin yükseltilmesinin desteklenmesi için gerekli analiz, planlama, eşgüdüm çalışmalarını hazırlamak ve izlemek. Üniversitemiz mali hizmetlerinin sunulmasında kaynakların, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını koordine etmek. Ekip çalışmaları ve katılımcılığı ön planda tutmak, paydaşlarımız ile etkili iletişim kurmak ve iş birliği yapmak ve de mevzuatlarda öngörülen strateji geliştirme birimlerinin fonksiyonlarını yerine getirmek. 

Vizyon

Uşak Üniversitesinin dünya standartlarına ulaşması için kurumsal öncü olan; hizmet anlayışında etkili ekonomik ve verimli hizmet politikasıyla mali hizmetlerin ve kanunlarla verilmiş diğer görevlerin yapılması sırasında her türlü inceleme ve izlemeye açık hesap verilebilir, şeffaf, saygın ve güvenilir bir Daire Başkanlığı olmaktır.

Temel Değerler

Mali bilgi konusunda kendisini sürekli yenileyen ve geliştiren hizmet anlayışı.

İşbirliği içinde görev ve sorumluluklara bağlı çalışma anlayışı.

Mesleki değerlere saygı, dürüst, katılımcı paylaşımcı yönetim anlayışı.

Hizmet esnasında tüm çalışanların etik kurallara uyma anlayışı.

Planlamaya ve teknoloji kullanmaya önem verme anlayışı.

Üniversite kaynaklarını etkili, ekonomik, verimlilik ilkelerini gözeterek amacına uygun kullanım anlayışı.

Kurum kültürüne sahip çıkma anlayışı.

Sunulan hizmetlerde yararlılık, güvenirlik ve eşitlik anlayışı.