5018 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinde 3’üncü paragrafında, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının teşkilat yapısı ve birimler şöyledir; 

 

Stratejik Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemi Birimi 

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi 

Bütçe ve Performans Programı Birimi

Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Birimi

Yazı İşleri Birimi