124 Sayılı Yükseköğretim üst kuruluşları ile Yükseköğretim kurumlarının idari teşkilatı hakkında Kanun hükmünde kararnamede yer almayan Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları, 5436 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15/C maddesi uyarınca 01.01.2006 tarihi itibari ile kurulmuştur. Üniversitemizde ise 01.03.2006 tarihinde 5467 sayılı Üniversitemizin kuruluş kanunu ile birlikte kurulmuş olup, 29.08.2006 tarihinden itibaren faaliyetlerine başlamıştır.